เบอร์ติดต่อที่น่ารู้

ติดต่อ
นิติบุคคลฯ
tel: 02 722 0025, 089 200 9607
email: nitimuangthong2-2@hotmail.com

การไฟฟ้า ประเวศ:
web: http://www.mea.or.th/contact/map.php?l=th&tid=4&mid=289&name=prawet
hot line: 1130
tel: 0-2769-3200 , 0-2769-3201

การประปานครหลวง:
web: http://www.mwa.co.th/
web: http://www.mwa.co.th/main.php?filename=branch
hot line: 1125

สำนักงานเขต ประเวศ:
web: http://www.bangkok.go.th/prawet/
tel: 02-328-7149
email: prawetdist@yahoo.com

สถานีตำรวจ ประเวศ:
web: http://www.prawatepolice.org/
tel: 02-328-6971-2

สน.ประเวศ ย่อย:

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย:
web: http://203.155.220.230/info/Telephone/Telephone15.asp
สถานีดับเพลิง:
สถานีดับเพลิงบางกะปิ: 0 2318 1360
สถานีดับเพลิงบางชัน: 0 2517 2919-20
สถานีดับเพลิงลาดกระบัง: 0 2326 9588
สถานีดับเพลิงบางเขน: 0 2521 0397
สถานีดับเพลิงหัวหมาก: 0 2314 0071-2
สถานีดับเพลิงพระโขนง: 0 2311 3429
สถานีดับเพลิงคลองเตย: 0 2258 2093

โรงพยาบาลใกล้เคียง:

ใส่ความเห็น