งานวันลอยกระทง ๒๕๕๕

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ผ่านมา