ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดร้อยไร่

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนในการเททองสัมฤทธิ์ หลวงพ่อโตทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ
ทอด ณ วัดร้อยไร่

ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

เพื่อสมทบทุนในการเททองสัมฤทธิ์ หลวงพ่อโตทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ ซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้าง ๙.๘๔ เมตร สูง ๑๙ เมตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเทอดพระเกียรติยศแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่เป็นมหาจักรพรรดิแห่งกรุงรัตนะโกสินทร์ ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์อยู่อีกเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อสมทบทุนในการเททองสัมฤทธิ์ หลวงพ่อโตทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ ให้สำเร็จลุล่วงสืบต่อไป

จึงขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ตลอดถึงบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมบริจาคในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพผลสำเร็จในอาชีพการงาน มีความสุขความเจริญ ถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร สมบัติ คิดหวังสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลตามความปรารถนาทุกประการเทอญ

กำหนดการ
06:00 รถออกเดินทางจากบริเวณหน้าศาลพระพรหม หมู่บ้านเมืองทอง 2/2
07:00 แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง
09:00 ตั้งกองผ้าป่า และทำพิธีถวายผ้าป่า
10:00 ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่ อ.เมือง อยุธยา
14:00 ทำบุญและกราบนมัสการหลวงพ่อจรัล ณ วัดอัมพวัน
(หลังจากนั้นจะแวะไหว้พระอีก 1-2 แห่ง และเที่ยวซื้อของตามรายทาง)
18:00 กลับถึงหมู่บ้านเมืองทอง 2/2 โดยสวัสดิภาพ
(กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ประธานฝ่ายสงฆ์
หลวงพ่อพระอธิการ ทองพูล โอภาโส โทร 087-0303-149

กรรมการฝ่ายฆราวาส
นายสุทธิศักดิ์ อุฬาสกุล โทร 081-631-9366
นางสมศรี ฉันทานุศาสน์ โทร 02-321-5991
นายประชุม แก้วพินิจ โทร 089-827-8668
นายอนุชา ภัทรมณีชาติ
นายไพรัตน์ ศรีสาริสถ์
นายทองห่อ พรหมรัตน์