ภาพงานทอดกฐินสามัคคี เมืองทอง๒/๒

ณ สำนักสงฆ์บ่อน้ำทิพย์ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

รายชื่อกฐิน

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน

ตั้งแต่ ซอย2 ถึงซอย 29
ระหว่างวันที่ 27เมษายน ถึง 22พฤศจิกายน พ.ศ.2555 (กรอบระยะเวลาทำงาน จากทางการประปา)
โดยจะเริ่มเข้ามาทำป้ายประกาศ วางเส้น และตัดแนว ในวันที่ 4พฤษภาคม นี้
โดยจะทำงานระหว่างเวลาประมาณ 09:30 ถึง 16:30

แผนการทำงาน (จะทะยอยแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อมีความคืบหน้า)

จะมีการตัดน้ำในวันที่ 14,15,19 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 10:00-16:00
โดยจะแบ่งเป็นพื้นที่และซอยที่ได้รับผลกระทบดังนี้

14 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 10:00-16:00
ซอยด้านหลังอาคารพาณิชย์ฝั่งเลขคู่ตลอดแนว และซอย
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34

15 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 10:00-16:00
ซอย 18,28,32 (ถูกตัดน้ำทั้งวันที่ 14 และ 15)

19 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 10:00-16:00
ซอย 12,14,16 (ถูกตัดน้ำทั้งวันที่ 14 และ 19)

โดยวันที่ 13 และ 18 จะมีรถของการประปาเข้ามาประกาศอีกครั้งหนึ่ง

ขอให้บ้านที่ได้รับผลกระทบ ทำการสำรองน้ำ และ ปิดปั๊มน้ำในช่วงเวลาที่มีการปิดน้ำ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

การดำเนินการผิวการจราจร
ซอย6 (ทีมงานที่2) อยู่ระหว่างรอการดำเนินการซ่อมผิวการจราจร
6 พฤษภาคม ขุดจากบริเวณซอยแยกป้อมยาม ถึง ซอย4-6
7 พฤษภาคม ขุดจากบริเวณ ซอย4-6 ถึง ตัดซอย8
8 พฤษภาคม ตรวจสอบท่อ
8 มิถุนายน จะดำเนินการซ่อมผิวการจราจร (เทปูน)
14,15,19 มิถุนายน จะดำเนินการตัดบรรจบท่อ

ซอย8 (ทีมงานที่3)อยู่ระหว่างรอการดำเนินการซ่อมผิวการจราจร
8 พฤษภาคม เจาะถนน
26,27,28 พฤษภาคม ขุด
8 มิถุนายน จะดำเนินการซ่อมผิวการจราจร (เทปูน)
14,15,19 มิถุนายน จะดำเนินการตัดบรรจบท่อ

ซอย10 และ ซอย30(จากบริเวณจุดตัดซอย8 ถึงซอย34) (ทีมงานที่2) อยู่ระหว่างรอการดำเนินการซ่อมผิวการจราจร
8 พฤษภาคม เจาะถนน
28,29 พฤษภาคม ขุด
8 มิถุนายน จะดำเนินการซ่อมผิวการจราจร (เทปูน)
14,15,19 มิถุนายน จะดำเนินการตัดบรรจบท่อ

ซอย30(จากบริเวณแยกซอย34) และ ซอย18 (ทีมงานที่1) อยู่ระหว่างรอการตัดบรรจบน้ำ
6 พฤษภาคม ซอย30 ขุดจากบริเวณจุดตัดซอย10 ถึง ซอย32
7 พฤษภาคม ซอย30 ขุดจากบริเวณจุดตัดซอย32 ไปทาง ซอย18 ถึงจุดตัด ซอย28
8 พฤษภาคม ซอย18 ขุดจากบริเวณจุดตัดซอย28 ไปทางถนนหลักจนสุดซอย18
18,19 พฤษภาคม ดำเนินการซ่อมผิวการจราจร (เทปูน)
14,15,19 มิถุนายน จะดำเนินการตัดบรรจบท่อ

ซอยหลังแนวถนนหลัก (ทีมงานที่4) อยู่ระหว่างรอการตัดบรรจบน้ำ
22,23 พฤษภาคม ดำเนินการเจาะผิวการจราจร
24,25,26,27 พฤษภาคม จะดำเนินการขุดผิวการจราจร โดยจะเริ่มจากด้านซอย26 มายังซอย10
26 พฤษภาคม จะดำเนินการขุดผิวการจราจร จนถึงซอย14
27 พฤษภาคม จะดำเนินการขุดผิวการจราจร จากถึงซอย14 จนถึงซอย10
28,29 พฤษภาคม จะดำเนินการตรวจสอบท่อ
4 มิถุนายน จะดำเนินการซ่อมผิวการจราจร (เทปูน)
14,15,19 มิถุนายน จะดำเนินการตัดบรรจบท่อ

ผลกระทบในช่วงเวลานี้
เส้นทางการจราจรที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวก
รถที่จอดอยู่บนถนนที่อยู่บนเส้นทางการทำงาน

แนวทางการลดผลกระทบ
ทีมงานแต่ละทีมจะแจ้งบ้านแต่ละหลังในบริเวณใกล้เคียงก่อนที่จะเริ่มดำเนินการขุด

อ่านเพิ่มเติม