ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดร้อยไร่

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนในการเททองสัมฤทธิ์ หลวงพ่อโตทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ
ทอด ณ วัดร้อยไร่

ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

เพื่อสมทบทุนในการเททองสัมฤทธิ์ หลวงพ่อโตทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ ซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้าง ๙.๘๔ เมตร สูง ๑๙ เมตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเทอดพระเกียรติยศแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่เป็นมหาจักรพรรดิแห่งกรุงรัตนะโกสินทร์ ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์อยู่อีกเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อสมทบทุนในการเททองสัมฤทธิ์ หลวงพ่อโตทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ ให้สำเร็จลุล่วงสืบต่อไป

จึงขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ตลอดถึงบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมบริจาคในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพผลสำเร็จในอาชีพการงาน มีความสุขความเจริญ ถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร สมบัติ คิดหวังสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลตามความปรารถนาทุกประการเทอญ

กำหนดการ
06:00 รถออกเดินทางจากบริเวณหน้าศาลพระพรหม หมู่บ้านเมืองทอง 2/2
07:00 แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง
09:00 ตั้งกองผ้าป่า และทำพิธีถวายผ้าป่า
10:00 ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่ อ.เมือง อยุธยา
14:00 ทำบุญและกราบนมัสการหลวงพ่อจรัล ณ วัดอัมพวัน
(หลังจากนั้นจะแวะไหว้พระอีก 1-2 แห่ง และเที่ยวซื้อของตามรายทาง)
18:00 กลับถึงหมู่บ้านเมืองทอง 2/2 โดยสวัสดิภาพ
(กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ประธานฝ่ายสงฆ์
หลวงพ่อพระอธิการ ทองพูล โอภาโส โทร 087-0303-149

กรรมการฝ่ายฆราวาส
นายสุทธิศักดิ์ อุฬาสกุล โทร 081-631-9366
นางสมศรี ฉันทานุศาสน์ โทร 02-321-5991
นายประชุม แก้วพินิจ โทร 089-827-8668
นายอนุชา ภัทรมณีชาติ
นายไพรัตน์ ศรีสาริสถ์
นายทองห่อ พรหมรัตน์

งานวันพ่อ ๒๕๕๕

ภาพงานวัน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

งานวันลอยกระทง ๒๕๕๕

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

การคัดแยกขยะ : สถานที่รับซื้อขยะ recycle

search by google

ที่น่าสนใจ
วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ มีรายการ ราคารับซื้อด้วย อยู่บนถนนลาดกระบัง
คุณระบาย รัตนนนท์ อยู่สมุทรปราการ

จะทะยอยเพิ่มเติมรายชื่อเรื่อยๆนะครับ

การคัดแยกขยะ : วิธีการ

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกันก่อนว่าขยะหลังจากนำมารีไซเคิลได้ จะสามารถนำไปทำเป็นอะไรได้บ้าง

1. ขยะประเภท กระป๋องอลูมิเนียม และกระป๋องเหล็ก
สามารถนำไปรีไซเคิลและผลิตเป็นกระป๋องอลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก ชิ้นส่วนจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ก่อสร้าง ตู้เย็น เครื่องซักผ้าเป็นต้น

2. ขยะประเภทกระดาษหนังสือพิมพ์ นิตยสาร กล่องกระดาษ กล่องนม
สามารถนำไปทำเป็นกล่องกระดาษที่มีความแข็งแรง กระดาษทิชชู เป็นตัน

3. เสื้อผ้า
เป็นเสื้อผ้ามือสอง

3. ขวดแก้วใส หรือสีชา
นำไปผลิตขวดใหม่ได้

4. ขวดแก้วสีอื่นๆ
นำไปผลิตเป็นพื้นกระเบื้อง

5. ขวดน้ำพลาสติก
นำไปผลิตเป็นผ้าพลาสติกได้

6. พลาสติกต่างๆ
นำไปผลิตพลาสติกที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง หรือไม่ก็ผลิตเป็นปากกา

7. พลาสติกที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
นำไปผลิตพลาสติกที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง หรือไม่ก็ผลิตเป็นปากกา

สิ่งที่ควรระวังเกี่ยวกับการทิ้งขยะ

การแยกขยะเป็นสิ่งที่ควรให้การสนับสนุนแต่ต้องทำความเข้าใจระหว่างผู้ทิ้งขยะกับผู้เก็บขยะด้วย

1. การเก็บขยะที่รีไซเคิลได้นั้นจะเก็บเฉพาะขยะที่สะอาด ส่วนขยะที่สกปรกไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขยะสด ขยะที่สามารถเผาได้ ขยะที่ไม่สามารถเผาได้ควรจะแยกสีถุงบรรจุขยะให้ชัดเจน

2. ขยะที่รีไซเคิลได้นั้นจะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้นไม่ควรทิ้งขยะที่จะนำมารีไซเคิลได้ปะปนกัน แยกถุงทิ้งและแสดงหน้าถุงบรรจุให้ชัดเจนว่าเป็นขยะแบบไหน

3. ควรจะแยกวันเก็บขยะให้ชัดเจนว่าวันไหนจะเก็บขยะประเภทใด

วิธีการแยกขยะ

1. กระป๋อง
กระป๋อง
กระป๋องควรจะแยกประเภทว่าเป็นอลูมิเนียมหรือว่าเหล็กและควรล้างทำความสะอาดภายในให้เรียบร้อยก่อน

2. กระดาษ
กระดาษ
กระดาษจะแยกเป็น 4 ประเภทหลักๆคือ
2.1 กระดาษหนังสือพิมพ์และใบปลิว
2.2 นิตยสาร
2.3 กล่องกระดาษ ควรแยกเอาส่วนที่เป็นโลหะออกให้หมด เช่น แม๊กเย็บกล่อง
2.4 กล่องนม ควรคลี่ออกและล้างให้สะอาดก่อนทิ้ง

3. เสื้อผ้า
เสื้อผ้า
เสื้อผ้าที่จะนำไปรีไซเคิล ควรเป็นเสื้อผ้าที่ไม่สกปรก แค่มีรอยขาดนิดหน่อยหรือเป็นรู กระดุมหลุดเป็นตัน

4. ขวด
ขวด
ขวดควรแยกเป็นขวดใส ขวดสีชา และขวดสีอื่นๆ และควรล้างทำความสะอาดก่อนนำมาส่ง
ควรแยกฝาที่เป็นโลหะทิ้งไปกับขยะที่ไม่สามารถเผาได้ ฝาพลาสติกทิ้งไปกับขวดพลาสติก ส่วนขวดที่แตกแล้วทิ้งไปกับขยะที่ไม่สามารถเผาได้

5. พลาสติกต่างๆ

พลาสติกบรรจุภัณฑ์ เฉพาะสีขาวควรล้างทำความสะอาดก่อนทิ้ง
พลาสติกบรรจุภัณฑ์

ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ควรล้างทำความสะอาดก่อนทิ้ง
ถุง ขวดพลาสติก
ขวดพลาสติก

ขยะอื่นๆ ที่ต้องผ่านกระบวนการก่อนนำกลับมาใช้ และที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้

1. ขยะที่สามารถเผาได้
ขยะสด
ตุ๊กตา
เป็นประเภทขยะสด ขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น ของเล่น ตุ๊กตา หนังสัตว์ ผ้า แต่ควรแยกส่วนที่เป็นโลหะออกเสียก่อน
ขยะสด ควรรีดน้ำออกให้เหลือน้อยที่สุดและพันด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์
ไม่ควรใส่ถุงพลาสติกแล้วนำมาทิ้ง
ผ้าอ้อมที่ใช้แล้วควรห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ก่อนนำมาทิ้ง

2. ขยะที่ไม่สามารถเผาได้
ขยะที่ไม่สามารถเผาได้:ของมีคม
ขยะที่ไม่สามารถเผาได้:กระป๋องสเปรย์
ขยะที่ไม่สามารถเผาได้:แก้ว หลอดไฟ
ขยะที่ไม่สามารถเผาได้:เครื่องใช้ไฟฟ้า
ขยะที่ไม่สามารถเผาได้:เครื่องใช้ไฟฟ้า
แก้ว โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เตารีด หม้อตัมน้ำ ทิ่ปิ้งขนมปัง ที่เป่าผม โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า วิทยุ เป็นตัน
ข้อควรระวัง แก้ว มีด ของมีคมควรห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ก่อนทิ้ง กระป๋องสเปรย์ควรเจาะรู 2 รูก่อนนำมาทิ้ง

3. ขยะที่มีขนาดใหญ่
ขยะที่มีขนาดใหญ่
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเสียง จักรยานยนต์เป็นตัน

4. ขยะเป็นพิษ
ขยะเป็นพิษ
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ควรใส่ถุงพลาสติกก่อนนำมาทิ้ง ถ้าหลอดแตกให้ทิ้งเป็นขยะเผาไม่ได้

อ้างอิงจาก http://www.crma.ac.th/medept/komi/komibun.htm
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คู่มือ แนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอย